Rekonštrukcia a prístavba prístrešku domu smútku, Kostolná pri Dunaji 2022

objekt: Rekonštrukcia a prístavba prístrešku domu smútku
lokalita: Kostolná pri Dunaji
rok: 2022
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie