Rodinný dom, Topoľnica 2022

objekt: Rodinný dom s  garážou-novostavba
lokalita: Topoľnica
rok: 2022
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie