Rodinný dom, Horné Saliby 2022

objekt: Rodinný dom-novostavba
lokalita: Horné Saliby
rok: 2022
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie

spolupráca: ADplan s.r.o.