Rodinný dom, Jelka 2023

objekt: Rodinný dom – novostavba
lokalita: Jelka
rok: 2023
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie