Prístrešok so skladom, Jelka 2023

objekt: Prístrešok so skladom
lokalita: Jelka
rok: 2023
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie