Zmrzlinový kontajner s prístreškom, Jelka 2021

objekt: Zmrzlinový kontajner s prístreškom
lokalita: Jelka
rok: 2021
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie