Návrh kúpeľne, Galanta 2021

objekt: rodinný dom
lokalita: Galanta
rok: 2021

stupeň: architektonická štúdia