Zobytnenie podkrovia a prístavba rodinného domu, Jelka 2021

objekt: rodinný dom
lokalita: Jelka
rok: 2021
stupeň: architektonická štúdia,
projekt pre stavebné povolenie