Návrh kuchyne s otvoreným stropom, Jelka 2021

objekt: rodinný dom
lokalita: Jelka
rok: 2021

stupeň: architektonická štúdia