Športový klub Matúškovo 2016

objekt: Prestavba existujúcej budovy na športový klub
lokalita: Matúškovo
rok: 2016
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: Zsolt Galambos