Prestavba Galanta 2016

objekt: prestavba sídla spoločnosti
lokalita: Galanta
rok: 2016
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: ADplan s.r.o.