Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jelke, Jelka 2019

Účelom stavebných úprav je zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jelke, zvýšenie komfortu prevádzky a predĺženie životnosti stavebných konštrukcií objektu. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy, zateplenie stropu nad 1.PP, výmenu vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu zdroja tepla (s využitím obnoviteľných zdrojov energie), vzduchotechniku (využitie odpadného tepla pomocou centrálnej rekuperácie) a elektroinštaláciu (výmena kompletnej elektroinštalácie, výmena svietidiel na úsporné, nové uzemnenie hlásiteľne, nový bleskozvod a nová káblová prípojka NN).