Amfiteáter s mólom, Kostolná pri Dunaji 2020

Víziou projektovej dokumentácie je vytvoriť resp. obnoviť a modernizovať priestor, ktorý už existuje. Vzťahy medzi objektom a prostredím tvoria základ architektonickej kompozície. Pred jazerom sú už vytvorené terénne schody, ktoré boli podstatné pri projektovaní stavby. Stavba je otvorená do priestoru, aby bol zachovaný priehľad na jazero, aby splývala s okolitou prírodou a prostredím v ktorom je osadená. Spojovacím prvkom medzi jazerom a stavbou amfiteátra bude mólo v zadnej časti stavby. Celá stavba je navrhnutá z prírodných materiálov, aby pôsobila esteticky a komfortne.