Rodinný dom s garážou, Jelka 2020

objekt: Rodinný dom s garážou-novostavba
lokalita: Jelka
rok: 2020
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie

spolupráca: Bc. Anikó Ravaszová