Rodinný dom, Blahová 2019

objekt: Rodinný dom-novostavba
lokalita: Blahová
rok: 2019
stupeň: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie

úžitková plocha: 160,80

m2 (1.np)