Revitalizácia verejných a voľnočasových priestranstiev, Kostolná pri Dunaji 2019

Vízia projektovej dokumentácie je vytvoriť resp. obnoviť a modernizovať priestor, ktorý už existuje, pomôcť zlepšiť život obyvateľom vidieku, a hlavne nájsť možnosti trávenia voľného času v prírode na regeneráciu síl.

Navrhovaná autobusová zastávka bude slúžiť nielen pre autobusovú dopravu, ale aj pre cykloturistov a ľudí, ktorí sa budú nachádzať okolo jazera. Projekt rieši aj plochu na triedenie odpadkov, plochu pre umiestnenie stojanov na bicykle a aj výsadbu nových stromov okolo jazera.

Cestujúcich v autobusoch tiež bude lákať takéto príjemné prostredie, a možno ich bude motivovať si vytvoriť podobné prostredie vo vlastných obciach.