Dvojgeneračný rodinný dom, Tvrdošovce 2018

objekt: prestavba rodinného domu
lokalita: Tvrdošovce
rok: 2018
stupeň: architektonická štúdia,
projekt pre stavebné povolenie
úžitková plocha: 133,47 m2 (1.np), 118,37 m2 (2.np)