Športový klub Matúškovo 2017

objekt: KID zóna -špeciálne výuky pre deti
športový klub
lokalita: Matúškovo
rok: 2017
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: Zsolt Galambos