Showroom Bratislava 2015

objekt: Návrh interiéru schowroomu
luxusných doplnkov
lokalita: Bratislava
rok: 2015
stupeň: architektonická štúdia