Prístrešok Sládkovičovo 2015

objekt: návrh zastrešenia terasy
lokalita: Sládkovičovo
rok: 2015
stupeň: architektonická štúdia