Obytná zóna 2013

objekt: obytná zóna
lokalita: SR
rok: 2013
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: saxum s.r.o.