Park Rovinka 2012

objekt: revitalizácia voľnočasových plôch
lokalita: Rovinka
rok: 2012
stupeň: architektonická štúdia
projekt pre stavebné povolenie
spolupráca: g.a.m., s.r.o.