Rodinný dvojdom Griňava 2010

objekt: rodinný dvojdom-novostavba
lokalita: Griňava
rok: 2010
stupeň: architektonická štúdia
spolupráca: Ing. Marián Kocsis